Precision Full-Wave Rectifiers with Current Active Elements and Current Biasing

Lukas Langhammer, Jan Jerabek

Abstract


This article discusses universal precision rectifiers using current active elements and current sources for the diode excitation. The paper introduces circuit solution of the universal precision full-wave rectifier with intention to reduce negative effect of diode reverse recovery time. Furthermore, experimental results are given and a comparison of new circuit of precision full-wave rectifier and its known variant is presented.

Full Text:

PDF

References


LIU S.I., WU D. S., TSAO H. W., WU J., TSAY J. H.: Nonlinear circuit applications with current conveyors. IEE PROCEEDINGS-G,

Vol. 140, No. 1, FEBRUARY 1993.

SPONAR R., VRBA K.: Measurements and Behavioral Modeling of Modern Conveyors. IJCSNS International Journal of Computer

Science and Network Security, VOL.6 No.3A, March 2006.

VRBA, K., JERABEK J.: Vybrané vlastnosti univerzálního proudového konvejoru, ukázka návrhu aplikace. Elektrorevue,

10.2006, č. 41, s. ISSN 1213-1539.

JERABEK, J.; VRBA, K. SIMO type low-input and high-output impedance current- mode universal filter employing three universal

current conveyors. AEU - International Journal of Electronics and Communications, 2010, vol. 64, no. 6, pp. 588-593

JONGKUNSTIDCHAI C., FONGSAMUT C., KUMWACHARA K., SURAKAMPONTORN W. : Full-wave rectifiers based on

operational transconductance amplifiers. C. Jongkunstidchai et al., Int. J. Electron. Commun. (AEÜ) 61 (2007) 195 – 201.

TILIUTE D. E.: Full-wave current-mode precision rectifiers using unity-gain cells. Electronics and Electrical Engineering.- Kaunas:

Technologija, 2003. – No. 7(49). − P. 26-29.

JERABEK J., SOTNER R., VRBA K., KOUDAR I.: Plně diferenční univerzální a řiditelný filtr s proudovými aktivními prvky.

Elektrorevue, 2010/7 – 15. 2. 2010, ISSN 1213 - 1539.

JERABEK, J.; KOTON, J.; SOTNER, R.; VRBA, K. Adjustable band-pass filter with current active elements: two fully-differential

and single- ended solutions. ANALOG INTEGRATED CIRCUITS AND SIGNAL PROCESSING, 2013, vol. 74, no. 1, pp. 129-139.

JERABEK J., VRBA K.: Novel Universal Filters Using Only Two Current Active Elements, In Proc of Third Int Conf on Systems

(ICONS'08), IEEE Computer Society, Cancun, pp. 285-289, 2008.

JERABEK J., VRBA K., JELINEK M.: Univerzální a řiditelný filter s proudovými sledovači, transkonduktančními zesilovači a minimálním počtem komponent. Elektrorevue, 2010/46 - 2. 7. 2010, ISSN 1213 - 1539.

WILSON B., MANNAMA V.:Current-mode rectifier with improved precision. IEE 1995, Electronics Letters Online No: I9950185.

HAYATLEH K., PORTA S. LIDGEY F. J.:Temperature independent current conveyor precision rectifier. IEE 1994, Electronics Letters

Online No: 199414.54.

TOUMAZOU C., LIDGEY F. J., CHATTONG S :High frekvency current conveyor precision full-wave rectifier. IEE 1994, Electronics

Letters Online No: 19940539.

KUBANEK D., VRBA K.: Přesné usměrňovače s proudovým buzením diod a vliv závěrné zotavovací doby diod na jejich funkci.

Elektrorevue, 2010/6 – 15. 2. 2010, ISSN 1213 - 1539.

KOTON J., HERENCSAR N., VRBA K., CICEKOGLU O.: Versatile Precision Full-Wave Rectifier Using Current and Voltage Conveyor,

Latest Trends on Circuits, Systems and Signals, ISSN: 1792-4324.

BURIAN J., KOTON J., HERENCSAR N.: Universal Voltage Conveyor and Current Conveyor in Fast Full-Wave Rectifier, The

International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems Vol 1, No 2-3, pp. 37-41,

, doi: 10.11601/ijates.v1i2-3.8, ISSN: 1805-5443.

LANGHAMMER, L. Nelineární obvodové struktury s proudovými aktivními prvky. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta

elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. 66 s. Vedoucí diplomové práce Ing. Jaroslav Koton, Ph.D..

GIFT S. J. G., MAUNDY B.: Versatile precision full-wave rectifiers for instrumentation and measurements, Manuscript received

December 7, 2005; revised May 3, 2007. Digital Object Identifier 10.1109/TIM.2007.904565.
DOI: http://dx.doi.org/10.11601/ijates.v2i2.48

Refbacks

  • There are currently no refbacks.